Dziś jest 21.04.2015 13:34:17
StartKontakt
TARGI PRACY

Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zapraszają na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 23 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - zobacz szczegóły.


"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Dowiedz się wiecej.

Data dodania: 21 kwiecień 2015
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie - Lista pracodawców i podmiotów

Obrazy: logotyp-starostwo.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przedstawia listę pracodawców oraz podmiotów, którzy wezmą udział w Powiatowych Targach Pracy w Żninie. Targi odbędą się 23 kwietnia 2015r. w godz. 10.00 – 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14. Zobacz listę.

Data dodania: 20 kwiecień 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/4. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 20 kwiecień 2015
Drukuj
Rusza nabór na staże

Obrazy: logotyp-przedsiebiorczosc.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże  (max. 6 miesięcy) w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)realizowanego w ramach: Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyOś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 16 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r.  W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby do 30 roku życia należące do II profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149), które należą do kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy planują przyjąć na staż osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne, a także wnioski z deklaracją zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (wartość umowy musi być równa  lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) na  okres 3 miesięcy i dodatkowo pełnych 30 dni.

UWAGA! Zgodnie z założeniami realizacji ww. projektu wsparcie powinny otrzymać:
- osoby do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
- osoby powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Zwracamy też Państwa uwagę na definicje, które są uwzględniane na potrzeby realizacji projektu:

Osoby długotrwale bezrobotne: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (dotyczy osób do 25 roku życia) i osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

Osoba z kategorii NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie Targów Pracy organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w dniu 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (ul. Browarowa 14)  pracownicy PUP będą pomagać w przygotowaniu/sprawdzeniu wniosków na staż. Druki wniosków na staż będą udostępniane w trakcie Targów (stoisko wystawiennicze: PUP Żnin).

Informacje można uzyskać też w siedzibie tut. Urzędu u doradców klienta lub pod numerem telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 64

Data dodania: 15 kwiecień 2015
Drukuj
Plan szkoleń na 2015r.

Obrazy: informacja.jpgPlan szkoleń na rok 2015r. - zobacz szczegóły

Data dodania: 15 kwiecień 2015
Drukuj
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pośrednik pracy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dziale Usług Rynku Pracy. Zobacz szczegóły.

Data dodania: 13 kwiecień 2015
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie

Już 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14 odbędą się Powiatowe Targi Pracy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Osoby poszukujące pracy mogą liczyć na oferty pracy za strony pracodawców, ciekawe warsztaty dot. radzenia sobie ze stresem, kreowania wizerunku w poszukiwaniu zatrudnienia, udzielania pierwszej pomocy w pracy. Poza tym zapewniamy indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, ekspertami z ZUS, US (obsługa zeznań rocznych).  W trakcie spotkania można będzie uzyskać informacje nt. realizowanych przez PUP w Żninie usług i instrumentów rynku pracy oraz pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.  Podczas Targów będzie również okazja do spotkania ze służbami mundurowymi takimi jak policja, wojsko.

Zainteresowani współpracą pracodawcy mogą składać formularze zgłoszeniowe. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy. 

Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, pani Dominika Małecka, tel. 52 30 31 064

Ze względu na ograniczenia lokalowe Organizator (Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie)  zastrzega sobie możliwość wyboru pracodawców.

Data dodania: 07 kwiecień 2015
Drukuj
Informacja

Powiatowy Urząd  Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne, które obecnie uczestniczą w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie od 08.04.2015r. do 22.04.2015r.  O przyznanie dofinansowania uczestnicy projektu mogą ubiegać się na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Warunkiem ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności jest ukończenie szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz załącznikami. Dokumentacja dostępna jest w zakładce Dotacje na firmę oraz w siedzibie tutejszego Urzędu.  

Data dodania: 01 kwiecień 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/3. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 25 marzec 2015
Drukuj
Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości"

Powiatowy Urząd  Pracy w Żninie informuje, że szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu  kujawsko-pomorskiego” odbędzie się w dniach 26.03.2015r. - 31.03.2015r. Lista uczestników.

Data dodania: 24 marzec 2015
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie

Obrazy: logotyp-starostwo.jpg

Szanowni Państwo,

Starosta Żniński i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zapraszają  Pracodawców oraz podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy  do udziału w Powiatowych Targach Pracy w Żninie, które odbędą się 23 kwietnia 2015r. w godz. 10.00 – 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy a pracodawcami.

Nasza oferta skierowana jest do tych z Państwa, którzy chcieliby zaprezentować swoją działalność lokalnej społeczności oraz pozyskać nowych pracowników, zaoferować im wolne stanowiska pracy. Udział w Targach stwarza właśnie taką szansę, jest też okazją do przedstawienia oferty praktycznej nauki zawodu  (dla uczniów i młodocianych pracowników), wymiany informacji pomiędzy pracodawcami, promocji własnej firmy.

Udział w Targach zarówno dla wystawców jak i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy (lokalne media;  www.ksztalcenie.znin.pl; www.pup.znin.pl).

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy  (należy złożyć do 8 kwietnia 2015r. osobiście / pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Składowa 4, 88-400 Żnin lub faksem pod numer: 52 30 31 085 bądź zeskanowany formularz drogą elektroniczną na adres: tozn@praca.gov.pl lub dominika.malecka@pup-znin.home.pl )
  2. Regulamin Powiatowych Targów Pracy w Żninie.

 

Kontakt:

Agnieszka Małecka – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: a.malecka@znin.pl

Olga Berdysz – Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: olga.berdysz@pup-znin.home.pl  

Dominika Małecka - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: dominika.malecka@pup-znin.home.pl

Jarosław Ławiński – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: czk@znin.pl

Data dodania: 24 marzec 2015
Drukuj


TOP