Dziś jest 20.12.2014 17:25:47
StartKontakt


Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/6. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 16 grudzień 2014
Drukuj
Nabór wniosków na staże - "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej"

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Rusza nabór wniosków na staże!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej" z Poddziałania 6.1.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 16. grudnia 2014r. do 19. grudnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: styczeń 2015r. Przewidywana liczba staży: 8.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników szkolenia pn. „Spawanie metodą MAG, MIG, TIG” (8 mężczyzn). Planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.01.2015r. na okres do 5 miesięcy.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 67, 58.

Data dodania: 16 grudzień 2014
Drukuj
Infromacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do współpracy w planowaniu kierunków szkoleń na rok 2015

 Zgodnie z wymogami § 67 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667) zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy do współpracy w zakresie sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych oraz listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Uzyskane informacje zostaną dalej wykorzystane do opracowania Planu szkoleń  na rok 2015. Naszym zamierzeniem jest opracowanie takiego planu, który pozwoli osiągnąć jak największą efektywność – będzie skutkował jak największą liczbą podjęć pracy. Proponowane przez Państwa kierunki szkoleń będą pomocne w jego opracowaniu.

Zapraszamy zatem do wypełnienia załączonego formularza diagnozującego potrzeby osób uprawnionych z terenu Powiatu Żnińskiego, który następnie prosimy dostarczyć do tutejszego urzędu (w wersji papierowej lub elektronicznej) do dnia 31.12.2014r.

Przekazane informacje będą miały charakter badawczy.

POBIERZ ANKIETĘ.

Kontakt:

Aneta Witucka
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88 – 400 Żnin
fax: 52 303 10 85
e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl lub tozn@praca.gov.pl

Data dodania: 11 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do współpracy w planowaniu kierunków szkoleń na rok 2015. 

Zgodnie z wymogami § 67 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 667) zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych oraz listy zawodówi specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania Planu szkoleń na rok 2015. Naszym zamierzeniem jest opracowanie takiego planu, który pozwoli osiągnąć jak największą efektywność – będzie skutkował jak największą liczbą podjęć pracy. Proponowane przez Państwa kierunki szkoleń będą pomocne w jego opracowaniu.

Zapraszamy zatem do wypełnienia załączonej ankiety diagnozującej potrzeby pracodawców z Powiatu Żnińskiego i sąsiednich, którą następnie prosimy dostarczyć do tutejszego urzędu (w wersji papierowej lub elektronicznej) do dnia 31.12.2014r.

Przekazane informacje będą miały charakter badawczy.

POBIERZ ANKIETĘ

Kontakt:

Aneta Witucka
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88 – 400 Żnin
fax: 52 303 10 85
e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl lub tozn@praca.gov.pl

Data dodania: 11 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Razem do przodu – ruszamy do pracy!"


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

  

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że  w ramach projektu „Razem do przodu - ruszamy do pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dwuetapowa rekrutacja do w/w projektu  została zakończona.

W terminie 01.10.2014r. - 17.10.2014r.  zostały zrekrutowane wyłącznie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zawodowych tj. „Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie” (8 osób) oraz  „Grafika komputerowa” (6 osób), które następnie skierowane zostaną od stycznia 2015r. na staż.

W terminie  17.11.2014r. - 28.11.2014r.  zostały zrekrutowane osoby zainteresowane udziałem wyłącznie w 5 miesięcznych stażach, które od stycznia 2015r. zostaną skierowane na staż do pracodawców (liczba miejsc: 16).

Osoby zakwalifikowane do projektu zostały o tym poinformowane telefonicznie przez pracowników PUP w Żninie.

Data dodania: 11 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpg

PUP w Żninie informuje, że po raz kolejny pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49,  Ustawy  z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.), tj:

  • bezrobotnych do 30 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych,

będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c  ww. Ustawy (Dz.U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.). Pozyskana kwota w wysokości 100.000 zł pozwoliła na zorganizowanie robót publicznych dla 32 osób bezrobotnych oraz na udzielenie 2 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Data dodania: 09 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgInformujemy osoby bezrobotne oraz pracodawców o możliwości składania wniosków na staże, które będą realizowane w okresie grudzień 2014r. - maj 2015r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski organizatorów wskazujących do odbycia stażu osoby bezrobotne, które w okresie do 28.11.2014r. złożyły w siedzibie tut. Urzędu formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Razem do przodu - ruszamy do pracy! " finansowanym ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.1PO KL oraz deklarujących zatrudnienie po zakończeniu stażu.

Pod uwagę brane będą kryteria ustawowe, które powinny spełniać osoby bezrobotne wskazane do odbycia stażu, Kryteria dot. realizacji instrumentów rynku pracy w 2014r. oraz dotychczasowa współpraca organizatora stażu z PUP.

Przewidywana ilość miejsc staży -  ok. 60.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 12 GRUDNIA 2014R. 

Pobierz wniosek.

Szczegółowe informacje: Pani Katarzyna Słupecka, Specjalista ds. programów, tel. 52 3031064 wew. 64.

Data dodania: 08 grudzień 2014
Drukuj
Nabór wniosków na staże - "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej"

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Rusza nabór wniosków na staże!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej" z Poddziałania 6.1.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 01. grudnia 2014r. do 11. grudnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: styczeń 2015r. Przewidywana liczba staży: 24.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

 UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników szkolenia pn. „Kucharz” (8 kobiet) oraz „Operator obrabiarek skrawających” (8 mężczyzn) oraz „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” (6 kobiet, 2 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.01.2015r. na okres do 5 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – kucharz/pomoc kuchenna, opiekun w Domu Opieki Społecznej/ opiekun osób środowiskowy, operator obrabiarek skrawających/ operator obrabiarek sterowanych numerycznie/ frezer/ tokarz w metalu.

Wnioski na staże osób uczestniczących w szkoleniu „Spawanie metodą MAG, MIG, TIG” (8 mężczyzn) przyjmowane będą od 16.12.2014r.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 67, 58.

Data dodania: 28 listopad 2014
Drukuj
Nabór wniosków na staże - "Razem do przodu - ruszamy do pracy!"

Obrazy: logotyp.png

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

PROJEKT
"Razem do przodu – ruszamy do pracy!”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Razem do przodu – ruszamy do pracy!" realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 01  grudnia  2014r. do  09 grudnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: styczeń 2015r.  Przewidywana liczba staży: 14.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia(z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie staży dla uczestników  projektu , którzy ukończyli szkolenia pn. „Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie” (8 mężczyzn) oraz „Grafika komputerowa” (2 kobiety, 4 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: styczeń 2015r. na okres do 5 miesięcy.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 67, 77.

Data dodania: 28 listopad 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w I kwartale 2015r. zobacz.

Data dodania: 28 listopad 2014
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/5. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 25 listopad 2014
Drukuj


TOP