Dziś jest 24.07.2014 06:21:17
StartKontakt


Informacja

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Młodość w głowie – młodość w pracy!”


Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Rusza kolejny nabór wniosków na staże!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!" z Poddziałania 7.2.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 21. lipca 2014r. do 4. sierpnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: wrzesień br. Przewidywana liczba staży: 16.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników szkolenia pn. „Kelner – barman z językiem angielskim” (8 kobiet) oraz „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)” (8 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. na okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – kelner, barman, spawacz.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 65, 58.

Data dodania: 21 lipiec 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

W ramach programu przewidziano sfinansowanie nowych form wsparcia, takich jak bony szkoleniowe, na zasiedlenie oraz bony zatrudnieniowe. Łącznie programem objętych zostanie 10 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia pod nr telefonu (052) 303 10 64 oraz w zakładce Instrumenty Rynku Pracy -> Bony.

Druki do pobrania.

 • Bony zatrudnieniowe – realizacja umów od września 2014r.
 • Bony na zasiedlenie 
 • Bony szkoleniowe – wniosek zamieszony zostanie w późniejszym terminie, realizacja umów wrzesień - grudzień 2014r.

Wnioski należy składać do 08.08.2014r., decyduje kolejność złożonych wniosków.

Data dodania: 18 lipiec 2014
Drukuj
Nabór wniosków na staże

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT

"Rynek pracy bez barier”

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Rynek pracy bez barier" realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 28  lipca 2014r. do  08 sierpnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: 01 września 2014r.  Przewidywana liczba staży: 21.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia   (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie staży dla uczestników projektu .j osób w wieku do 25 r.ż i powyżej 55 r.ż, którzy ukończyli szkolenia: szkolenia pn. „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej”  (9 kobiet) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – opiekun  w ośrodku pomocy społecznej, opiekun (…) oraz  „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”  (6 kobiet oraz 6 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. na okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – sprzedawca, magazynier (…).

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków na staże dla uczestników szkoleń „Brukarz/konserwator zieleni” odbędzie się w terminie 25.08.2014r.—05.09.2014r. Planowany termin rozpoczęcia ww. staży: 01.10.2014r. okres do 6 miesięcy (9 mężczyzn).

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 59, 77.

Data dodania: 18 lipiec 2014
Drukuj
Działalność PUP w Żninie - czerwiec 2014r.

Obrazy: informacja.jpg

W  końcu czerwca 2014r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pozostawało 4942 osób bezrobotnych, wśród których kobiety stanowiły 58,13%. W porównaniu do końca  maja 2014r. liczba bezrobotnych zmalała o 373 osoby tj. o 7,0 %. W miesiącu czerwcu bieżącego roku w PUP  w Żninie zarejestrowało się 421 osób bezrobotnych. W związku  z powyższym  w ramach przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skali w czerwcu w ramach poszczególnych usług rynku pracy podjęto następujące działania:

1)      pośrednictwo pracy:

 • 141 wizyty w zakładach pracy – głównie z terenu Powiatu Żnińskiego;
 • 157 wolnych miejsc pracy w dyspozycji pośrednictwa pracy (najczęściej zgłaszane przez pracodawców oferty dotyczyły stanowisk: wydawca magazynowy, ślusarz, kontroler techniczny wyrobów, frezer CNC);
 • zorganizowano 6 giełdy pracy, w których uczestniczyło 117 osób bezrobotnych;
 • odnotowano łącznie 1956 wizyt osób bezrobotnych.

 2)      poradnictwo i informacja zawodowa:

 • odnotowano 350 indywidualnych rozmów doradczych w celu pozyskania informacji o sytuacji zawodowej bezrobotnego lub poszukującego pracy i ustaleniu potrzeby udzielenia dalszej pomocy;
 • udzielono 32 indywidualne informacje zawodowe osobom bezrobotnym i poszukującym pracy niezbędnych w procesie realizacji planów zawodowych;
 • zorganizowano 10 grupowych porad  zawodowych pt. „Autoprezentacja w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą”, „Dokumenty aplikacyjne - wizytówka zawodowa”, „Pracownik na rynku pracy”, „Jak zmotywować siebie do działania na rynku pracy?”, „Zarządzanie sobą podczas poruszania się po rynku pracy”„Metody rekrutacji - bądź przygotowany/a”, „Uwierz w siebie - bądź aktywny/a”, „rozmowa kwalifikacyjna”, „Bądź aktywny na rynku pracy- metody poszukiwania pracy”.

Celem zajęć było wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy. W spotkaniach uczestniczyło 58 osób.

Data dodania: 11 lipiec 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Młodość w głowie – młodość w pracy!”


Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  

Nabór wniosków na staże!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przedłuża nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!" z Poddziałania 7.2.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 09. lipca 2014r. do 21. lipca 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: sierpień br. Przewidywana liczba staży: 11.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

 UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla:

- uczestników szkolenia pn. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i urządzeń współpracujących” (8 kobiet) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 11.08.2014r. na okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – sprzedawca, oraz

- 3 osób nie objętych formą wsparcia w postaci szkolenia – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.08.2014r. na okres do 4 miesięcy.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków na staże dla uczestników szkoleń „Kelner – barman z językiem angielskim” oraz „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)” odbędzie się w terminie 21.07.2014r.- 04.08.2014r. Planowany termin rozpoczęcia ww. staży: 01.09.2014r. na okres do 6 miesięcy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 65, 64, 58.

Data dodania: 09 lipiec 2014
Drukuj
Rusza kolejny nabór wniosków na staże!!!

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza 5. nabór wniosków na staże w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych w  szczególnej sytuacji na rynku pracy" z Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego w br. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 30 czerwca 2014r. do 8 lipca 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: lipiec/sierpień br. Umowy na staż realizowane będą do końca listopada br. Przewidywana liczba staży: ok. 30.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy planują przyjąć na staż osoby młode z kategorii NEET, osoby powyżej 50 roku życia lub osoby, których ostatnim miejscem zatrudnienia był sektor oświaty i zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

Przypominamy, że do młodzieży z kategorii NEET zaliczamy osoby w wieku do 25 roku życia, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i zgodnie z założeniami dot. realizacji ww. projektu otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej w ciągu 4 miesięcy
od dnia rejestracji 
w urzędzie pracy (pod uwagę bierze się datę podpisania deklaracji /rozpoczęcia udziału w projekcie).

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u doradców zawodowych lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 64, 59.

Data dodania: 27 czerwiec 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgDyżur psychologa w dniu 27.06.2014r. zostaje odwołany. Osoby, które zainteresowane są skorzystaniem z w/w formy pomocy prosimy o kontakt telefoniczny – 52 303 10 64  wew. 58. Za utrudnienia przepraszamy.

Data dodania: 23 czerwiec 2014
Drukuj
Infromacja

Obrazy: informacja.jpgFundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym zaprasza do udziału w projekcie „NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa 40 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności z województwa kujawsko-pomorskiego” osoby niepełnosprawne w wieku 15-30 lat, niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkującew ojewództwo kujawsko - pomorskie - zobacz szczegóły.

Data dodania: 16 czerwiec 2014
Drukuj
Szkolenie "Palacz kotłów CO"

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie "Palacz kotłów CO". Zapisy na szkolenie: 16.06.2014. – 04.07.2014. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie. Zobacz wiecej informacji.

Data dodania: 13 czerwiec 2014
Drukuj
Działalność PUP w Żninie - maj 2014r.

Obrazy: informacja.jpgW  końcu maju 2014r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pozostawało 5315 osób bezrobotnych, wśród których kobiety stanowiły 57,53%. W porównaniu do końca kwietnia 2013r. liczba bezrobotnych zmalała o 274 osoby tj. o 4,9 %. W miesiącu maju bieżącego roku w PUP  w Żninie zarejestrowało się 413 osób bezrobotnych. W związku  z powyższym  w ramach przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skali w maju w ramach poszczególnych usług rynku pracy podjęto następujące działania:

 1)      pośrednictwo pracy:

 • 132 wizyty w zakładach pracy – głównie z terenu Powiatu Żnińskiego;
 • 113 wolnych miejsc pracy w dyspozycji pośrednictwa pracy (najczęściej zgłaszane przez pracodawców oferty dotyczyły stanowisk: monter instalacji przemysłowych, specjalista ds. ubezpieczeń, stolarz);
 • zorganizowano 2 giełdy pracy, w których uczestniczyły 33 osoby bezrobotne;
 • odnotowano łącznie 1656 wizyt osób bezrobotnych.

 2)      poradnictwo i informacja zawodowa:

 • odnotowano 356 indywidualnych rozmów doradczych w celu pozyskania informacji o sytuacji zawodowej bezrobotnego lub poszukującego pracy i ustaleniu potrzeby udzielenia dalszej pomocy;
 • udzielono 22 indywidualne informacje zawodowe osobom bezrobotnym i poszukującym pracy niezbędnych w procesie realizacji planów zawodowych;
 • zorganizowano 3 grupowe porady  zawodowe pt. "Bądź aktywny na rynku pracy- metody poszukiwania pracy”,  „Rynek pracy bez tajemnic” oraz "Aktywnie szukam pracy". Celem zajęć było wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności  z zakresu poruszania się po rynku pracy. W spotkaniach uczestniczyło 29 osób.

3)   Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielana w ramach Klubu Pracy:

 • zorganizowano 6 jednodniowych zajęć aktywizacyjnych w ramach podstawowej działalności urzędu, w których udział wzięło 29 osób bezrobotnych. Celem zajęć aktywizacyjnych było wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę  i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy. Zorganizowano warsztaty o tematyce: „Metody aktywnego działania na rynku pracy – poszukuję zatrudnienia”, „Autoprezentacja w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą”, „Asertywność w trakcie poszukiwania pracy”, „Szukam pracy bez stresu”, „Bilans predyspozycji zawodowych – Twoją szansa na sukces”;
 • 48 osób skorzystało z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych. Odbywało się to zwykle w czasie wyznaczonych dni tzw. Otwartego Klubu Pracy;
 • zorganizowano 4 spotkania w ramach wsparcia grupowego w Klubie Pracy, w których udział wzięło łącznie 23 uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w kwietniu 2014r.;
 • 1 osoba skorzystały ze wsparcia indywidualnego w ramach Klubu Pracy.
Data dodania: 12 czerwiec 2014
Drukuj
Informacja o naborze

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pośrednik Pracy   - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zobacz szczegóły.


Data dodania: 12 czerwiec 2014
Drukuj
TOP